|   เข้าสู่ระบบ   |   ดาวน์โหลด   |   เวบบอร์ด   |   ส่งข่าว   |   เวบกรม   |  
*
  ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
 
  การตรวจสอบ -- สำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศ
  เจ้าหน้าที่: บรรดาล ทรัพย์เจริญ, สนอง สาระพันธุ์
โทร: 0-2399-4568 - 74 ต่อ 172
อีเมล์: observation@metnet.tmd.go.th
 
 
  ข้อมูลฝนอำเภอ -- กลุ่มอุตุนิยมวิทยาอุทก
  เจ้าหน้าที่: ชัยณรงค์ ทองก้อน, เจริญชัย จันทรบัญชร
โทร: 0-2399-4568 - 74 ต่อ 143, 144
อีเมล์: hydromet@metnet.tmd.go.th
 
 
  ข้อมูลสนับสนุนจังหวัด -- สำนักแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
  เจ้าหน้าที่: อาคม พยอมแจ่มศรี
โทร: 0-2399-4568 - 74 ต่อ 137
อีเมล์: akom@metnet.tmd.go.th
 
 
  การสื่อสารและข่าว -- ฝ่ายสื่อสารในประเทศ
  เจ้าหน้าที่: บุญส่ง โตม่วง
โทร: 0-2399-4568 - 74 ต่อ 332
อีเมล์: bst@metnet.tmd.go.th
 
 
  บริการข้อมูล -- ส่วนบริการข้อมูล
  เจ้าหน้าที่: สมควร ต้นจาน
โทร: 0-2399-4568 - 74 ต่อ 153
อีเมล์: info_service@tmd.go.th
 
 
  การพัฒนาโปรแกรมและข้อมูลสถิติ -- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เจ้าหน้าที่: เกศราภรณ์ เตชะพิเชฐวนิช, อมร แก้วมรกต
โทร: 0-2398-9874
อีเมล์: kesaraporn@tmd.go.th, amorn@tmd.go.th
 
 
*
*
 ติดต่อเรา   |   อีเมล์หน้านี้
Copyright 2004-2006 © Thai Meteorological Department. All right reserved.
*